Eco slim gebruik

Manual de utilizare Petrebels Caribbean Beach 89 (2 pagini)

We herinneren u er aan dat deze handleiding moet worden meegeleverd met de radiator wanneer deze op een andere plek geïnstalleerd wordt. Pag Bijzonderheden voor de installatie in eco slim gebruik badkamer Pag De radiator aan de wand bevestigen Pag Bedieningspaneel Pag Gebruikersfuncties Pag Beschrijving van de functies Pag Afstandsbediening optioneel accessoire De radiator moet aan de wand bevestigd worden met de bijgeleverde steunbeugels.

Alle werkzaamheden aan het apparaat dienen door een bevoegd vakman uitgevoerd te worden. Reparaties waarbij de vloeistoftank geopend dient te worden, moeten door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of door de klantenservice uitgevoerd worden. Wees eco slim gebruik voorzichtig in het geval van aanwezigheid van kinderen en mindervaliden. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten buiten bereik van het apparaat worden gehouden, tenzij onder toezicht. eco slim gebruik

Încărcarea Bateriei - Taurus STRIKER 2.0 Gebrauchsanweisung

Kinderen van 3 tot 8 jaar eco slim gebruik slim gebruik mogen de radiator aan- en uitzetten, mits het apparaat correct geplaatst en geïnstalleerd is en de kinderen zijn ingelicht over een veilig gebruik van het apparaat eco slim gebruik ze de aanverwante gevaren hebben begrepen. Kinderen van 3 tot 8 jaar oud mogen het apparaat niet op de elektrische voeding aansluiten en mogen het apparaat niet regelen, schoonmaken of onderhouden.

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, geestelijke zintuiglijke capaciteiten of die geen ervaring of kennis van het gebruik van het apparaat hebben, mits ze worden bijgestaan of ze aanwijzingen over een veilig gebruik hebben ontvangen en de aanverwante gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

  • Desi sfaturi pentru pierderea rapidă în greutate
  • Manual de utilizare Essentiel B ECSB Meca (33 pagini)

Het is niet toegestaan dat de reiniging en het onderhoud door de gebruiker wordt uitgevoerd door kinderen, zonder dat zij worden bijgestaan. Voor de voeding van het apparaat dient uitsluitend een spanning van Vac gebruikt te worden. Het is verplicht om een meerpolige onderbrekingsinrichting te installeren.

De separatie-afstand tussen de contacten moet tenminste 3 mm bedragen. Het is verplicht om het voedingscircuit van het apparaat te beschermen met een differentiaalbeveiliging met hoge gevoeligheid.

Steek geen metalen voorwerpen in de radiatorzijde waar zich het elektrische besturingssysteem bevindt rechterzijde.

Manual de utilizare Petrebels Caribbean Beach 89

Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze alleen eco slim gebruik een gekwalificeerd elektricien vervangen worden Bijzonderheden voor de installatie in de badkamer De installatie dient conform de toepasselijke normen en wetten van het land van bestemming uitgevoerd te worden.

De radiator is een klasse Eco slim gebruik apparaat en heeft een elektrische beschermingsgraad IP Het kan in de zones 2 en 3 in badkamers zie afbeelding 1 worden geïnstalleerd, mits de bediening buiten bereik van personen onder de douche of in het bad wordt gehouden. De radiator heeft een elektrische isolatie van klasse 2 en mag niet op de aardedraad worden aangesloten.

Bescherm de voedingskabel in de badkamer met een differentiaalschakelaar met een hoge gevoeligheid van 30 ma Installeer een meerpolige onderbrekingsinrichting.

Werkplaatsuitrusting

Gordijnen, meubelen of andere voorwerpen die de correcte verspreiding van de warmte kunnen hinderen, dienen tenminste 50 cm van de voorzijde van de radiator geplaatst te worden. LET OP: Om gevaar voor kinderen te voorkomen, moet dit apparaat zodanig worden geïnstalleerd dat het onderste verwarmde rooster zich op minstens mm van de vloer bevindt De radiator aan de wand bevestigen De radiator wordt brandon flynn pierdere în greutate de wand bevestigd met de daarvoor bedoelde bevestigingsbeugels die samen met het apparaat geleverd worden.

Functiekeuzetoets C. Infraroodontvanger E. Eco slim gebruik radiator is uitgerust met de volgende gebruikersfuncties: - - Comfort - - Eco s nachts - - Boost - - Programmering - - Antivries - - Stand-by - - Stuurstroomdraad niet actief op dit model. Druk op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het display verschijnt. Opmerking: de Comforttemperatuur zal altijd 0,5 C hoger zijn dan de nachttemperatuur; het is niet mogelijk om een Comforttemperatuur in te stellen die gelijk is aan of lager is dan de nachttemperatuur.

Eco-modus s nachts : Door deze bedrijfsmodus te selecteren, houdt het apparaat de kamer op de ingestelde nachttemperatuur. De gewenste nachttemperatuur kan als volgt worden ingesteld: 1. Opmerking: De nachttemperatuur zal altijd 0,5 C lager zijn dan de Comforttemperatuur, het is niet mogelijk om een nachttemperatuur gelijk aan of hoger dan de Comforttemperatuur in te eco slim gebruik. Boost-modus: De radiator werkt op vol vermogen gedurende 2 uur, ongeacht de kamertemperatuur.

Om naar deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram 2h op het display verschijnt. Om eco slim gebruik deze modus te gaan, drukt u op de functietoets totdat het bijbehorende pictogram op het displayverschijnt. Raadpleeg het betreffende hoofdstuk van de handleiding voor de wekelijkse programmering.

Antivriesmodus: Als u deze modus selecteert, wordt de kamertemperatuur ingesteld op 7 C. Eco slim gebruik Druk op toets C om het apparaat in te schakelen of om de stand-by-modus te activeren.

Wanneer het apparaat in stand-by staat, toont het display Stb, de huidige tijd en weekdag Let op: in deze stand wordt de radiator nog steeds eco slim gebruik gevoed 10 NL 11 Stuurstroomdraad niet actief op dit model. Dit is de modus waarin de radiator wordt bestuurd vanaf een afstandsbediening. Open venster-functie De radiator kan vaststellen of een venster geopend is door een snelle daling van de kamertemperatuur minstens 1,5 C te detecteren.

Wanneer de functie geactiveerd is, brandt het venstersymbool op het display. Het venstersymbool knippert op het display wanneer de functie geactiveerd is en de vensteropening wordt waargenomen. Wanneer deze functie gedeactiveerd is, verschijnt het venstersymbool niet op het display.

De gebruiker kan deze functie als volgt activeren of deactiveren: 1. Plaats de radiator in stand-by. Het venstersymbool knippert. Druk op de functietoets om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de stand-bystatus. Open venster-functie geactiveerd: Open venster-functie niet geactiveerd: Opmerking: De correcte werking van deze functie wordt beïnvloed door de positie van de radiator.

tummy tuck elimină celulele grase st francis pierdere în greutate topeka ks

Als de radiator zich in een positie bevindt waar de temperatuurdaling niet kan worden gedetecteerd of waar deze wordt beïnvloed door de aanwezigheid van andere warmtebronnen, is het mogelijk dat de vensteropening niet wordt gedetecteerd.

Toetsenblokkeringsfunctie U kunt het apparaat vergrendelen om oneigenlijk of onvrijwillig gebruik te voorkomen, bijvoorbeeld ter afscherming van kinderen of in een openbare ruimte. NL 11 12 4.

Manual de utilizare Essentiel B ECSB 1500 Meca

Opgelet: wanneer het apparaat in stand-by staat, wordt het nog steeds elektrisch gevoed. Opmerking: bij stroomuitval blijft de programmering opgeslagen. Opmerking: het pictogram geeft aan dat er een signaal van de afstandsbediening accessoire is ontvangen. Met de functietoets kunt u de gewenste bedrijfsmodus selecteren uit de eerder beschreven bedrijsmodi. Als bijvoorbeeld de Comfortmodus is geselecteerd bij 20,5 C en de dag dinsdag dag 2 is, verschijnen de volgende pictogrammen op het display: cdie aangeven: ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus, tijd, weekdagnummer Instelling van eco slim gebruik huidige datum en tijd 1.

Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt; het woord Set verschijnt op het display.

masajul ajuta la slabit cum să pierdeți greutatea la 230 de lire sterline

Wanneer ted verschijnt, drukt u op de functietoets om de keuze te bevestigen. Bevestig de keuze met een druk op de functietoets. O pmerking: Bij stroomuitval blijven datum en tijd ongeveer 4 minuten opgeslagen Programmering 1.

Houd de - toets langer dan 3 seconden ingedrukt, het woord Set verschijnt op het display. Wanneer het woord Prog verschijnt, drukt u op de functietoets om de selectie te bevestigen. Druk op de functietoets om de programmeerkeuze van de eerste dag dag 1, maandag te bevestigen. Herhaal de procedure voor de programmering van de andere dagen, eco slim gebruik tot 7.

  1. adina adina (adinavechiu) - Profile | Pinterest
  2. Gebruik Google Vertaal om die beskrywing in Afrikaans te vertaal?
  3. - Documente Pdf și cărți electronice Descărcare gratuită
  4. Ну а после того жить мне останется полгода, самое большее Патрик рассказал Ричарду, что Жанна и Алиенора пытались отвлечь на себя взвод Накамуры, произведя много шума, как и было предусмотрено программой, и почти наверняка, попали в плен и погибли.
  5. WHIRLPOOL WSF A+N | Accessoires
  6. Pot pierde în greutate perioade grele
  7. Încărcarea Bateriei - Taurus STRIKER Gebrauchsanweisung [Seite 60] | ManualsLib

Om de programmering van de ene dag naar de volgende dag te kopiëren, hoeft u alleen op de functietoets te drukken Afstandsbediening optioneel accessoire. De elektronica is uitgerust met een infraroodontvanger en kan dus bediend worden met een afstandsbediening die als accessoire apart kan worden gekocht.

Alle hierboven beschreven functies kunnen ook vanaf de afstandsbediening worden beheerd. Reinig de radiator als deze uitgeschakeld en afgekoeld is. Gebruik voor het reinigen van de verwarmingseenheid geen schurende of corrosieve producten, maar gebruik bijvoorbeeld water en zeep en maak met een zachte doek droog. Reinig de kunststof delen, de bedieningsknoppen en de luchtbevochtiger uitsluitend met een droge doek; maak geen gebruik van chemische producten of alcohol.

STORINGEN Gebruik bij storingen het apparaat niet, koppel het af van het elektriciteitsnet en wend u voor de reparatie uitsluitend tot een vakman die bevoegd is om werkzaamheden aan dergelijke apparaten te verrichten. Het apparaat is gevuld met een precieze hoeveelheid mineraalolie.

Eco slim gebruik fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor schade aan personen, dieren en eigendommen die veroorzaakt wordt door oneigenlijke interventie of onjuiste werkzaamheden eco slim gebruik de radiator. De elektrische en elektronische onderdelen worden 2 jaar, met ingang van de aankoopdatum van de radiator, door een garantie gedekt. Om de garantie te doen gelden, dient een document voorgelegd te worden dat de aankoopdatum officiële kwitantie, factuur, officieel ontvangstbewijs aangeeft.

dieta pentru slabit vegetariana pierdere în greutate și pradaxa

De installatie dient, in overeenstemming met de toepasselijke normen en wetten, vakkundig uitgevoerd te zijn, om de garantie te kunnen doen gelden.

Olvassa el is